Οι Αντιφάσεις της Επιστημονικής Μητρότητας: οι Γυναίκες, η Παιδική Μέριμνα και η Πολιτική των Ειδημόνων

  • Rima D. Apple
Λέξεις κλειδιά: Επιστημονική Μητρότητα, Πολιτική απέναντι στην επιστημονική μητρότητα, Ηνωμένες Πολιτείες

Περίληψη

Σε όλη την ιστορία της επιστημονικής μητρότητας το συντριπτικό ποσοστό των γυναικών υπήρξαν μητέρες. Πιο σημαντικά η άξια γυναίκα έχει εξομοιωθεί με τη μητρότητα. Αυτή η φαινομενική σταθερότητα κρύβει τις δραματικές μεταμορφώσεις στους ρόλους των μητέρων και στις πρακτικές μητρότητας στον χρόνο και ιδιαίτερα τα τελευταία 150 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες βιομηχανικές χώρες.

Βιογραφικό Συγγραφέα

Rima D. Apple

Διακεκριμένη Καθηγήτρια
Hui Yan Chair Faculty of Education, Beijing Normal University, Κίνα
Vilas Life Cycle Professor Emerita University of Wisconsin-Madison, Η.Π.Α.

Δημοσίευση
2020-05-22
Ενότητα
Άρθρα