Μπορεί η Εκπαίδευση να Αλλάξει την Κοινωνία; Εκπαιδευτική Πραγματικότητα και ο Ρόλος του Κριτικού Μελετητή/Ακτιβιστή

  • Michael W. Apple
Λέξεις κλειδιά: Κριτικός Μελετητής /Ακτιβιστής, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικοί

Περίληψη

H παρούσα μελέτη αποτελεί ουσιαστικά μία προσωπική εμπειρία σχετική με τις πρόσφατες διεθνείς πολιτικές γύρω από τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Πρόκειται για ένα παράδειγμα που φωτίζει τις καταστροφικές συνέπειες ορισμένων ριζικά αντιδημοκρατικών πολιτικών που εφαρμόζουν οι συντηρητικές κυβερνήσεις σε πάρα πολλές χώρες.

Βιογραφικό Συγγραφέα

Michael W. Apple

Καθηγητής, John Bascom
Πανεπιστήμιο του Wisconsin, Madison. Η.Π.Α.
Διακεκριμένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Rowan

Δημοσίευση
2020-05-22
Ενότητα
Άρθρα