Υπαίθρια Αγωγή - Η Υπαιθριοποίηση της Διδασκαλίας στην Ελλάδα στις Αρχές του 20ου Αιώνα

Συγγραφείς

  • Χαράλαμπος Λεβεντάκης, Δρ.
  • Βασιλική Γκαρίλα, M.Ed

Λέξεις-κλειδιά:

Νέα Αγωγή, Υπαίθρια Αγωγή, Υπαίθρια σχολεία, Υπαίθρια διδασκαλία

Περίληψη

Ο υπαίθριος θεσμός προϊόν του φιλανθρωπικού υγιεινισμού υπήρξε, ήδη από τη δεκαετία του 1920, αντικείμενο μελέτης και ευρύτερου ενδιαφέροντος ατόμων που προσπάθησαν να προωθήσουν τις αρχές της νέας παιδαγωγικής αλλά και του σχολείου εργασίας μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένων ιδρυμάτων. Οι ένθερμοι οπαδοί της υπαίθριας αγωγής κινούνταν ανάμεσα στον αντιφυματικό αγώνα, την κοινωνική δράση και την παιδαγωγική μεταρρύθμιση. Τα υπαίθρια ιδρύματα κάτω από την επίδραση των αρχών της Νέας Αγωγής, αποτελούν ένα πεδίο εφαρμογής της επιστήμης της ιατρικής αλλά και καινοτόμων παιδαγωγικών εφαρμογών και διδακτικών πρακτικών, όπου μαζί με τις αρχιτεκτονικές καινοτομίες εισάγουν νέες κατευθύνσεις για τον τρόπο οικοδόμησης των σχολικών χώρων και προώθησης μιας υπαίθριας διαβίωσης στη φύση μακριά από τον ανθυγιεινό κλίμα των μεγάλων αστικών κέντρων.

Βιογραφικά Συγγραφέων

Χαράλαμπος Λεβεντάκης, Δρ.

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

Βασιλική Γκαρίλα, M.Ed

Εκπ/κός Κοινωνικών Επιστημών
Β/θμια Εκπαίδευση Αχαΐας

Λήψεις

Δημοσίευση

2019-10-21

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Λεβεντάκης Χ., & Γκαρίλα Β. (2019). Υπαίθρια Αγωγή - Η Υπαιθριοποίηση της Διδασκαλίας στην Ελλάδα στις Αρχές του 20ου Αιώνα. Επιστήμες Αγωγής, 2019(3), 94–113. ανακτήθηκε από https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/edusci/article/view/747

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα