Αποτίμηση της Εξέλιξης της Παράλληλης Στήριξης την Πενταετία 2014-2019 μέσω Συγκεντρωτικών Δεδομένων

Συγγραφείς

  • Βασίλης Παπαδημητρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Αθανάσιος Κουτσοκλένης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Λέξεις-κλειδιά:

παράλληλη στήριξη, Ειδική Αγωγή, ένταξη, ενταξιακή εκπαίδευση, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει την εξέλιξη του θεσμού της παράλληλης στήριξης (ΠΣ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση το διάστημα 2014-2019 με έμφαση στον αριθμό αφενός των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης (ΕΠΣ) που προσλαμβάνονταν αφετέρου των εγκεκριμένων αιτημάτων ΠΣ κατ’ έτος βάσει στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παρότι μέσα στην πενταετία ο αριθμός προσλήψεων ΕΠΣ αυξήθηκε σημαντικά στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, αυτή η αύξηση δεν επαρκούσε για την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών ολοένα και περισσότερων μαθητών με εγκεκριμένες ΠΣ. Τα στοιχεία κατέδειξαν, επίσης, πως η ΠΣ στελεχωνόταν κάθε έτος αποκλειστικά από αναπληρωτές, οι οποίοι προσλαμβάνονταν σε αλλεπάλληλες φάσεις στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα να μην υποστηρίζονταν όλοι οι μαθητές που δικαιούνταν ΠΣ από την πρώτη μέρα φοίτησης. Συμπερασματικά, οι ερευνητές υποστηρίζουν πως τα πάγια προβλήματα στη στελέχωση της ΠΣ συνιστούν ένα διαρκές δυνητικό δομικό εμπόδιο που εκθέτει σε κίνδυνο την ένταξη των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Βιογραφικά Συγγραφέων

Βασίλης Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δρ. Ειδικής Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αθανάσιος Κουτσοκλένης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επίκουρος Καθηγητής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Λήψεις

Δημοσίευση

2020-06-16

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Παπαδημητρίου Β., & Κουτσοκλένης Α. (2020). Αποτίμηση της Εξέλιξης της Παράλληλης Στήριξης την Πενταετία 2014-2019 μέσω Συγκεντρωτικών Δεδομένων. Επιστήμες Αγωγής, 2020(2), 98–117. ανακτήθηκε από https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/edusci/article/view/895

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα