ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ TOY ΚΑΘΗΓΗΤH ÉTIENNE BALIBAR ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  • -- -- University of Crete

Abstract

Την Τρίτη 3 Μαΐου 2016 το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών αναγόρευσε τον Étienne Balibar, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Paris X - Nanterre, σε Επίτιμo Διδάκτορα του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης τίμησε τον διακεκριμένο καθηγητή για το διεπιστημονικό του έργο, το οποίο εκτείνεται σε μεγάλο εύρος των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και δίνει έμφαση στη φιλοσοφία, την πολιτική θεωρία, την ανθρωπολογία, καθώς και την επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών. Επιπλέον, η συνεισφορά του τιμωμένου στην κριτική προσέγγιση της μαρξιστικής παράδοσης, συνδυαζόμενη με τις συχνές παρεμβάσεις του στη δημόσια σφαίρα, καθώς και με τη συμμετοχή του σε αγώνες για τη διεκδίκηση ή διατήρηση κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων εντός κι εκτός Ευρώπης, έχουν καταστήσει την περίπτωσή του ξεχωριστή και υποδειγματική.

Published
2018-10-19
Section
Honorary Doctorate Award Ceremony