Εφήμερες απόπειρες για αυτοδιοίκηση στις ελληνικές πόλεις κατά τον ΙΔ' καί ΙΕ' αιώνα

Authors

  • ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ University of Crete

DOI:

https://doi.org/10.26248/ariadne.v5i0.1108

Abstract

--

Published

1990-01-02

How to Cite

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Ε. Α. (1990). Εφήμερες απόπειρες για αυτοδιοίκηση στις ελληνικές πόλεις κατά τον ΙΔ’ καί ΙΕ’ αιώνα. Ariadne, 5, 345–351. https://doi.org/10.26248/ariadne.v5i0.1108