Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
74100 Ρέθυμνο
-----------------------------------------------
University of Crete Library
Rethymno University Campus
74100 Rethymno, Crete

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Μανόλης Κουκουράκης

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Manolis Koukourakis