Ψωμά Σοφία, and Γιοβαζολιάς Θεόδωρος. “The Remembrance of Parental Acceptance-Rejection and Its Effect to Psychological Well-Being”. ELEUTHERNA 12 (October 6, 2021): 47–76. Accessed March 26, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/eleutherna/article/view/1541.