Κούτρα Α. and Γιοβαζολιάς Θ. (2021) “Introduction”, ELEUTHERNA, 12, pp. 17–20. doi: 10.26248/eleutherna.v12i0.1537.