Ψωμά Σοφία, and Γιοβαζολιάς Θεόδωρος. 2021. “The Remembrance of Parental Acceptance-Rejection and Its Effect to Psychological Well-Being”. ELEUTHERNA 12 (October):47-76. https://doi.org/10.26248/eleutherna.v12i0.1541.