Εκπαίδευση, Κατάρτιση, ΔΒΜ και νεανική απασχολησιμότητα στην Ευρώπη σήμερα: Τάσεις, πολιτικές προτεραιότητες, κριτήρια-αναφοράς, προκλήσεις και η κατάσταση των πραγμάτων

  • Νίκος Παπαδάκης Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, κατάρτιση, ΔΒΜ, απασχολησιμότητα, EU2020, RIA

Περίληψη

Το παρόν κείμενο εστιάζει κυρίως στην ατζέντα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) στο πλαίσιο της, υπό εξέλιξη, Στρατηγικής EU2020 όπως και στη σχέση εργαλείων πολιτικής και πολιτικού περιεχομένου της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής με τους μετασχηματισμούς στην οργάνωση της εργασίας και τις επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης. Επιχειρείται η αποτύπωση της κατάστασης των πραγμάτων σε εκπαίδευση, κατάρτιση και ΔΒΜ και ως προς τη σχέση αυτών με απασχόληση στην Ευρώπη σήμερα όσο και η κριτική επισκόπηση της προαναφερθείσας ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Βιογραφικό Συγγραφέα

Νίκος Παπαδάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Καθηγητής & Διευθυντής Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αν. Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών & Μελετών του Παν. Κρήτης (ΚΕΜΕ-Π.Κ.)

Δημοσίευση
2020-05-22
Ενότητα
Άρθρα