1.
Σηφάκης ΓΜ. Η έναρξη και η λογική των οθωμανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ariadne [Internet]. 2020 Apr. 22 [cited 2023 Mar. 26];(23-24):310-3. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/825