1.
Κολοβός Η. Η προσωπικότητα και το έργο της Ελισάβετ Ζαχαριάδου ( 1931 – 2018 ). Ariadne [Internet]. 2020 Apr. 22 [cited 2023 Mar. 28];(23-24):298-306. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/823