1.
Μπάλλα Χ. Έπαινος (laudatio) του καθηγητή Αλέξανδρου-Φοίβου Μουρελάτου. Ariadne [Internet]. 2020 Apr. 22 [cited 2023 Mar. 26];(23-24):213-8. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/802