1.
Αθανασάκη Λ. Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ariadne [Internet]. 2020 Apr. 22 [cited 2024 Apr. 18];(23-24):211-2. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/801