1.
Δραγώνα-Μονάχου Μ. Laudatio του καθηγητή Αnthony Α. Long. Ariadne [Internet]. 2016 May 4 [cited 2023 Mar. 26];(20-21):258-71. Available from: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/318