Σηφάκης Γρηγόρης Μ. “Η έναρξη και η λογική των οθωμανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης”. Ariadne, no. 23-24 (April 22, 2020): 310–313. Accessed March 26, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/825.