Κολοβός Ηλίας. “Η προσωπικότητα και το έργο της Ελισάβετ Ζαχαριάδου ( 1931 – 2018 )”. Ariadne, no. 23-24 (April 22, 2020): 298–306. Accessed March 28, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/823.