Πατεδάκης Μανόλης. “Έπαινος του Ορχάν Παμούκ: η ζωή, το μυθιστόρημα, οι χαρακτήρες”. Ariadne, no. 23-24 (April 22, 2020): 240–246. Accessed March 28, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/810.