Μπάλλα Χλόη. “Έπαινος (laudatio) του καθηγητή Αλέξανδρου-Φοίβου Μουρελάτου”. Ariadne, no. 23-24 (April 22, 2020): 213–218. Accessed March 26, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/802.