Αθανασάκη Λουκία. “Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής”. Ariadne, no. 23-24 (April 22, 2020): 211–212. Accessed March 26, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/801.