Μισίου Διονυσία. “Άννα, ο Ταρζάν”. Ariadne 18 (May 4, 2016): 33–40. Accessed March 28, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/362.