ΚΩΒΑΙΟΥ Ελένη. “Άννα Μίσιου. Ένα εργοβιογραφικό σημείωμα”. Ariadne 18 (May 4, 2016): 19–22. Accessed March 26, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/356.