Δραγώνα-Μονάχου Μυρτώ. “Laudatio του καθηγητή Αnthony Α. Long”. Ariadne, no. 20-21 (May 4, 2016): 258–271. Accessed April 18, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/318.