Αναστασόπουλος Α. “Παρουσίαση του έργου του καθηγητή Βασίλη Δημητριάδη”. Ariadne, no. 23-24, Apr. 2020, pp. 322-8, https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/Ariadne/article/view/828.