Σηφάκης Γ. Μ. “Η έναρξη και η λογική των οθωμανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης”. Ariadne, no. 23-24, Apr. 2020, pp. 310-3, doi:10.26248/ariadne.v0i23-24.825.