Κολοβός Η. “Η προσωπικότητα και το έργο της Ελισάβετ Ζαχαριάδου ( 1931 – 2018 )”. Ariadne, no. 23-24, Apr. 2020, pp. 298-06, doi:10.26248/ariadne.v0i23-24.823.