Πατεδάκης Μ. “Έπαινος του Ορχάν Παμούκ: η ζωή, το μυθιστόρημα, οι χαρακτήρες”. Ariadne, no. 23-24, Apr. 2020, pp. 240-6, doi:10.26248/ariadne.v0i23-24.810.