Μπάλλα Χ. “Έπαινος (laudatio) του καθηγητή Αλέξανδρου-Φοίβου Μουρελάτου”. Ariadne, no. 23-24, Apr. 2020, pp. 213-8, doi:10.26248/ariadne.v0i23-24.802.