Αθανασάκη Λ. “Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής”. Ariadne, no. 23-24, Apr. 2020, pp. 211-2, doi:10.26248/ariadne.v0i23-24.801.