Μισίου Δ. “Άννα, ο Ταρζάν”. Ariadne, vol. 18, May 2016, pp. 33-40, doi:10.26248/ariadne.v18i0.362.