ΚΩΒΑΙΟΥ Ε. “Άννα Μίσιου. Ένα εργοβιογραφικό σημείωμα”. Ariadne, vol. 18, May 2016, pp. 19-22, doi:10.26248/ariadne.v18i0.356.