Δραγώνα-Μονάχου Μ. “Laudatio του καθηγητή Αnthony Α. Long”. Ariadne, no. 20-21, May 2016, pp. 258-71, doi:10.26248/ariadne.v0i20-21.318.