Ζερβουδάκη Α. “The Book Epigrams of Codex Scorialensis Gr. [403] X. IV. 8”. Ariadne, no. 20-21, May 2016, pp. 99-120, doi:10.26248/ariadne.v0i20-21.217.