[1]
Αναστασόπουλος Α., “Παρουσίαση του έργου του καθηγητή Βασίλη Δημητριάδη”, Ariadne, no. 23-24, pp. 322–328, Apr. 2020.