[1]
Σηφάκης Γ. Μ., “Η έναρξη και η λογική των οθωμανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης”, Ariadne, no. 23-24, pp. 310–313, Apr. 2020.