[1]
Κολοβός Η., “Η προσωπικότητα και το έργο της Ελισάβετ Ζαχαριάδου ( 1931 – 2018 )”, Ariadne, no. 23-24, pp. 298–306, Apr. 2020.