[1]
Μπάλλα Χ., “Έπαινος (laudatio) του καθηγητή Αλέξανδρου-Φοίβου Μουρελάτου”, Ariadne, no. 23-24, pp. 213–218, Apr. 2020.