[1]
Αθανασάκη Λ., “Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής”, Ariadne, no. 23-24, pp. 211–212, Apr. 2020.