[1]
Μισίου Δ., “Άννα, ο Ταρζάν”, Ariadne, vol. 18, pp. 33–40, May 2016.