[1]
ΚΩΒΑΙΟΥ Ε., “Άννα Μίσιου. Ένα εργοβιογραφικό σημείωμα”, Ariadne, vol. 18, pp. 19–22, May 2016.