[1]
Δραγώνα-Μονάχου Μ., “Laudatio του καθηγητή Αnthony Α. Long”, Ariadne, no. 20-21, pp. 258–271, May 2016.