[1]
Ζερβουδάκη Α., “The book epigrams of codex Scorialensis gr. [403] X. IV. 8”, Ariadne, no. 20-21, pp. 99–120, May 2016.