Αναστασόπουλος Α. (2020) “Παρουσίαση του έργου του καθηγητή Βασίλη Δημητριάδη”, Ariadne, (23-24), pp. 322–328. Available at: https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/Ariadne/article/view/828 (Accessed: 7 February 2023).