Σηφάκης Γ. Μ. (2020) “Η έναρξη και η λογική των οθωμανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης”, Ariadne, (23-24), pp. 310–313. doi: 10.26248/ariadne.v0i23-24.825.