Κολοβός Η. (2020) “Η προσωπικότητα και το έργο της Ελισάβετ Ζαχαριάδου ( 1931 – 2018 )”, Ariadne, (23-24), pp. 298–306. doi: 10.26248/ariadne.v0i23-24.823.