Μπάλλα Χ. (2020) “Έπαινος (laudatio) του καθηγητή Αλέξανδρου-Φοίβου Μουρελάτου”, Ariadne, (23-24), pp. 213–218. doi: 10.26248/ariadne.v0i23-24.802.