Μισίου Δ. (2016) “Άννα, ο Ταρζάν”, Ariadne, 18, pp. 33–40. doi: 10.26248/ariadne.v18i0.362.