ΚΩΒΑΙΟΥ Ε. (2016) “Άννα Μίσιου. Ένα εργοβιογραφικό σημείωμα”, Ariadne, 18, pp. 19–22. doi: 10.26248/ariadne.v18i0.356.