Δραγώνα-Μονάχου Μ. (2016) “Laudatio του καθηγητή Αnthony Α. Long”, Ariadne, (20-21), pp. 258–271. doi: 10.26248/ariadne.v0i20-21.318.